SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

517 322 198    shop@safebabysag.pl

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

OFERTA HANDLOWA KIDS 04.2021

 

 

 PLIK DO POBRANIA

OFERTA HANDLOWA MARZEC 2021

 

 

OFERTA HANDLOWA KIDS Safe Baby SAG MARZEC 2021

CO WYRÓŻNIA PRODUKTY Safe Baby SAG

WODOODPORNE ŚLINIAKI Safe Baby SAG

FARTUSZKI WODOODPORNE Z RĘKAWEM Safe Baby SAG

ZALETY PRODUKTÓW Safe Baby SAG

FARTUCHY WODOODPORNE DO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKASafe Baby SAG

wzory oferty handlowej marzec 2021 Safe Baby SAG

CENNIK OFERTY HANDLOWEJ MARZEC 2021 Safe Baby SAG

CENNIK DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW Safe Baby SAG

GRATIS PRODUKT NA PRÓBĘ

PROGRAM PARTNERSKI KIDS DLA PLACÓWEK Safe Baby SAG

Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zamówień hurtowych u Producenta Safe Baby SAG Magdalena Mańka

Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych, dokonujących zakupów na rzecz swojej działalności gospodarczej.

 1. Do poniższej umowy nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony konsumentów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 2. Producent: Magdalena Mańka 98-200 Sieradz ul. Armii Krajowej 22b/12 NIP 8272183183.
 3. Siedziba: 98-200 Sieradz ul. Armii Krajowej 22b/12.
 4. Kontakt: w siedzibie Producenta po wcześniejszym ustaleniu terminu, telefonicznie pod numerem 517 322 198 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30, poczta elektroniczna shop@safebabysag.pl
 5. Producent prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie z późniejszym potwierdzeniem zgodności składanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia składane po godzinach pracy Producenta, będą weryfikowane pod względem poprawności następnego dnia roboczego.
 6. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma e-mailem wiadomość, o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz prośbę o potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia przez zamawiającego w ciągu 24 godzin, skutkuje anulowaniem zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania przelewu od zamawiającego na kwotę ustaloną podczas zamówienia.
 8. Numer konta do opłacenia zamówienia: 96 1240 3275 1111 0010 1155 0896
 9. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie jest możliwa zmiana, anulowanie zamówienia bądź odstąpienie.
 10. Producent powadzi sprzedaż towaru na zamówienie. W przypadku braku dostępności komponentów koniecznych do realizacji zamówienia zamawiający zostanie o tym powiadomiony; ma możliwość rezygnacji z całego zamówienia, rezygnacji z części zamówienia, lub oczekiwania na realizację zamówienia w całości.
 11. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy In Post na adres wskazany podczas finalizacji zamówienia. Koszt przesyłki ponosi zamawiający, chyba że strony zdecydują inaczej na mocy indywidualnych ustaleń. Ceny przesyłek kurierskich są uzależnione od wagi przesyłki. Koszt przesyłki każdorazowo wyszczególniony jest podczas finalizacji zamówienia. Regulamin i warunki przewozu znajdują się na stronie In Post pod adresem https://inpost.pl/regulaminy.
 12. Przyjęcie przez Producenta zamówienia do realizacji jest każdorazowo potwierdzane stosownym zawiadomieniem, które wymaga akceptacji przez zamawiającego. Brak zawiadomienia o przyjęciu zamówienia o realizacji, bądź brak potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem całego zamówienia.
 13. Wymagane jest wpłacenie na konto Producenta zaliczki w wysokości min 40% wartości zamawianego towaru. W przypadku rezygnacji zamawiającego z zakupu Producent nie jest zobowiązany do zwrotu zaliczki, chyba że strony postanowią inaczej.
 14. Termin otrzymania przez zamawiającego przesyłki z zamówieniem, to czas potrzebny na przygotowanie przesyłki. Każdorazowo jest ustalany w czasie składania zamówienia. Realizacje zamówień będą wykonywane w najkrótszym możliwym czasie. Zamawiający ma ponadto możliwość osobistego odbioru zamówienia w siedzibie. Odbiór osobisty następuje po każdorazowym umówieniu terminu odbioru i jest bezpłatny.
 15. Dowodem zakupu jest dołączona do każdej przesyłki faktura Vat. Faktury Vat wystawiane są po podaniu wszystkich wymaganych danych przy składaniu zamówienia: imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów, adres i numery NIP.
 16. Producent udziela gwarancji 6mc.
 17. Zamawiającemu przysługuje prawo naprawy gwarancyjnej towarów, objętych gwarancją. Naprawy gwarancyjne dotyczą usterek towarów powstałych podczas normalnego użytkowania. Naprawy gwarancyjne, wykonywane są po akceptacji reklamacji w terminie 21 dni od dostarczenia uszkodzonego towaru do siedziby. Naprawy gwarancyjne wykonywane są na koszt producenta
 18. Każdy towar, wysyłany do klienta jest sprawdzany pod względem jakości, starannie zabezpieczony i zapakowany, aby w stanie nieuszkodzonym dotarł do zamawiającego. Jeżeli przy odbiorze przesyłki zostaną stwierdzone uszkodzenia opakowania i zawartości przesyłki, koniecznym jest zamieszczenie na liście przewozowym stosownej informacji i spisanie w obecności kuriera protokołu szkody. Zamawiający w powyższej sytuacji powinien skonsultować dalsze postępowanie z Producentem. Reklamacje uszkodzeń podczas transportu przesyłek odebranych bez zastrzeżeń nie muszą być uznawane przez Producenta.
 19. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o niezgodności towaru z umową w formie pisemnej - dopuszczalne jest wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres shop@safebabysag.pl. Producent rozpatrzy wszelkie reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia i uszkodzonego/ niezgodnego z umową towaru. Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem towaru. W przypadku uznanej niezgodności towaru z umową Producent zobowiązany jest do naprawy, lub wymiany towaru. Jeśli taka czynność jest niemożliwa, zamawiający otrzyma zwrot wpłaconej za towar należności.
 20. Reklamacje składane winny być do Producenta, uprzednio na piśmie. Po uzgodnieniu warunków postępowania reklamacyjnego, towar powinien być dostarczony na koszt zamawiającego siedziby Producenta. W przypadku uznanych reklamacji zamawiającemu przysługuje zwrot w/w kosztów transportu towaru. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, zamawiający może odebrać reklamowany towar osobiście w siedzibie lub towar zostanie przesłany na koszt zamawiającego. Jeżeli zamawiający stwierdzi wady produktu, winien natychmiast powiadomić o tym Producenta i zaprzestać użytkowania wadliwego produktu.
 21. Zwrotów towaru, w szczególności noszących ślady użytkowania, od podmiotów gospodarczych Producent nie przyjmuje, chyba że strony postanowią inaczej na mocy indywidualnych uzgodnień.
 22. Dane adresowe podane w czasie składania zamówienia są, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zmianami)przetwarzane i gromadzone. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi zamówień i w nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ma prawo do wglądu, modyfikacji i do usunięcia swoich danych osobowych.
 23. Wszystkie ceny są cenami wyrażonymi w złotych polskich.
 24. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, dokonując zakupu akceptuje regulamin i związany jest jego postanowieniami.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl