Rozwój od 1 do 7lat: Wymagania i Cele Dla Twojego Małego Odkrywcy

Wiek od 1 do 7 lat to okres intensywnego rozwoju i odkrywania świata przez dzieci. To także czas, kiedy jako rodzice możemy wpływać na kształtowanie wielu kluczowych umiejętności u naszych pociech. Jednak często zastanawiamy się, jakie zadania i oczekiwania możemy realistycznie stawiać przed dzieckiem w tym przedziale wiekowym.

W naszym najnowszym artykule chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej temu, czego możemy wymagać od dzieci w wieku od 1 do 7 lat. Dzięki temu poznasz, jakie umiejętności są typowe dla poszczególnych etapów rozwoju oraz jak możesz wspierać swoje dziecko w zdobywaniu nowych umiejętności, jednocześnie zachowując zdrowy balans między oczekiwaniami a indywidualnym tempem rozwoju dziecka.

Przygotuj się na fascynującą podróż po świecie dziecięcego rozwoju i poznaj, jakie cele możesz sobie postawić, aby wspomóc swoje dziecko w tej ważnej fazie życia. 


Wiek 1 rok:

 • Umiejętności:
  • Rozumienie prostych poleceń i wskazówek, takich jak "pokaż mi swoje zabawki".
  • Komunikacja niewerbalna, jak uśmiechy, gesty, czy skinienie głową.
  • Początki samodzielnego chodzenia i eksploracji otoczenia.
 • Zadania:
  • Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez zabawę z klockami, malowanie, kolorowanie
  • Wykonywanie prostych zadań domowych, takich jak zbieranie zabawek

Wiek 2 lata:

 • Umiejętności:
  • Rozumienie prostych poleceń i komunikowanie się gestami oraz pojedynczymi słowami.
  • Samodzielne jedzenie, ubieranie się i rozbieranie.
  • Nauka pierwszych słów i próby wypowiadania ich.
 • Zadania:
  • Uczyć się prostych zasad, takich jak proszenie o pozwolenie przed zabawą.
  • Pomaganie w prostych czynnościach domowych, jak np. zbieranie zabawek.
  • Uczestniczenie w prostych zadaniach domowych, takich jak zmywanie naczyń

Wiek 3 lata:

 • Umiejętności:
  • Poszerzanie słownictwa i budowanie krótkich zdań.
  • Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez interakcje z rówieśnikami.
  • Wyrażanie emocji w sposób werbalny.
  • Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez tworzenie różnych prac plastycznych
 • Zadania:
  • Wykonywanie prostych zadań samoobsługowych, jak mycie rąk czy ubieranie się.
  • Nauka prostych zasad społecznych, jak dzielenie się zabawkami.

Wiek 4 lata:

 • Umiejętności:
  • Rozwijanie umiejętności językowych poprzez opowiadanie prostych historii.
  • Nauka podstawowych pojęć matematycznych, jak liczenie do 10 czy rozróżnianie kształtów.
  • Doskonalenie umiejętności manualnych poprzez rysowanie, kolorowanie, czy konstruowanie z klocków.
 • Zadania:
  • Samodzielne wykonywanie prostych czynności domowych, takich jak sprzątanie miejsca po zabawie czy nakrywanie do stołu.
  • Rozwijanie umiejętności społecznych, jak dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Wiek 5 lat:

 • Umiejętności:
  • Poszerzanie umiejętności czytania i rozumienie prostych tekstów.
  • Nauka podstawowych umiejętności matematycznych, jak dodawanie i odejmowanie w zakresie do 20.
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności poprzez różnorodne formy zabawy.
 • Zadania:
  • Samodzielne wykonywanie prostych zadań domowych, jak podlewanie roślin czy pomoc w gotowaniu.
  • Wspieranie w nauce, np. czytanie książek przed snem i rozmowy na tematy zainteresowań dziecka.
  • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i budowanie relacji z rówieśnikami
  • dobieranie stroju adekwatnego do pogody

Wiek 6 lat:

 • Umiejętności:
  • Doskonalenie umiejętności czytania i pisania, nauka pierwszych liter i literowania.
  • Rozwijanie podstawowych umiejętności matematycznych, jak mnożenie w zakresie do 10 czy rozwiązywanie prostych problemów matematycznych.
  • Wykazywanie zainteresowania nauką poprzez eksperymentowanie i zadawanie pytań.
 • Zadania:
  • Pomaganie w bardziej zaawansowanych czynnościach domowych, takich jak prace porządkowe czy gotowanie prostych posiłków, segregowanie śmieci, sprzątanie pokoju, ścielenie łóżka
  • Wspieranie w nauce, jak odrabianie prostych ćwiczeń domowych i rozmowy na temat zajęć.

Wiek 7 lat:

 • Umiejętności:
  • Doskonalenie czytania ze zrozumieniem i budowanie rozbudowanych zdań.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych, jak mnożenie i dzielenie w zakresie do 100 oraz rozwiązywanie problemów matematycznych.
  • Rozwijanie zainteresowań naukowych i artystycznych poprzez eksperymentowanie i twórcze działania.
 • Zadania:
  • Samodzielne wykonywanie prostych zadań domowych, takich jak sprzątanie swojego pokoju czy podlewanie roślin, prace ogrodowe, dbanie o wodę dla zwierząt, 
  • Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, np. sportowych, artystycznych, czy naukowych.
  • nauka współpracy w zespole

liniaki wodoodporne 1png